Врати


Мартини
с брава

Със заключване от дръжката – на 35 мм, 25 мм

Със заключване от патрона

Със заключване от дръжката/с кука